sobota 24. januára 2015

Posolstvo...

...detí rodičom.
Nedávajte mi to, čo ste nemali vy. Nemajte pocit viny, pretože si nemôžete dovoliť zadovážiť všetko, o čo žiadam. Niekedy žiadam len preto, aby som zistil, čo dokážem. Venujte mi svoj čas. Pýtajte sa ma na to, čo som dnes robil v škole. Rozprávajte sa so mnou, pýtajte sa ma na môj názor, na to, čo si myslím. Ako sa mám. Naučte ma, čo je správne a čo nie. Rozprávajte sa so mnou o vašich plánoch. Podporte ma v správnej veci. Pochváľte ma, keď si to zaslúžim. Opravte ma, keď nemám pravdu. Verte a dôverujte mi. Pod vašim vedením budem konať správne. Milujte ma a dovoľte, aby som i ja mal rád vás. Milujte ma aj keď som zlý. Dajte mi na vedomie svoju lásku aj keď sa Vám nepáči, čo robím. Prepáčte mi. Povedzte mi, že mi rozumiete, keď robím chyby. Povedzte mi, že vždy môžem začať od začiatku. Dovoľte, aby som zodpovedal za svoje činy. Opravte ma, ale prosím nie pred očami druhých. Prosím, neporovnávajte ma s ostatnými, zvlášť nie s mojimi bratmi a sestrami. Potrestajte ma, keď konám nesprávne. Pochváľte ma, keď som dobrý. Nerozkazujte mi, požiadajte ma. Budem mať tak pocit spolupatričnosti. Keď ma poprosíte určite urobím, o čo ma žiadate. Správajte sa ku mne ako k svojmu najlepšiemu priateľovi. Keď chcem s vami predebatovať svoj problém počúvajte ma. Možno som iba dieťa, ale tiež mám svoje starosti. Rešpektujte moje starosti a moju bolesť. Povedzte mi, že ma máte radi. Povedzte mi, že som výnimočný, že ma budete vždy ľúbiť bez ohľadu na všetko. Som časťou z vás. Vznikol som z čohosi mimoriadneho - z lásky. Sľubujem, že sa naučím hovoriť " prepáčte ", " prosím ", " ďakujem "  a " odpustite mi ". Tieto slová ste chceli, aby som hovoril, keď som začal rozprávať. Poznám aj iné pekné slová " Mám ťa rád mama a otec. "

Deti prinášajú na túto zem kúsok neba.

Nina a Samuel

Byť dobrým rodičom je neľahká úloha vyžadujúca veľa trpezlivosti, obetavosti a lásky. Pre mňa sú naše deti tým najlepším čo ma v živote stretlo. A stále sa musím veľa učiť, aby som z nich vychovala  dobrých a šťastných ľudí. Ale urobím pre to všetko čo je v mojich silách. Aj viac.
Tento príspevok venujem všetkým rodičom a tým, ktorí sa rodičmi chcú stať.
Danka.


1 komentár: